ERKENNING LUCHTDICHTHEID

Bent u nog niet erkend als luchtdichtheidstester? Wij zorgen voor uw erkenning zodat u kan meten in functie van EPB aangifte.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • U legt een theoretisch examen af waarbij uw kennis wordt getoetst aan de STS-P 71-3.

  • U meet 5 woningen om aan te tonen dat u al wat praktische kennis heeft. (vrienden, collega’s, eigen woning,…)

  • U legt een praktisch examen af. De locatie wordt door u gekozen.

TARIEVEN

Theoretisch examen

*175

Praktisch examen

*450

Heeft u al wel een erkenning bekomen bij het BCCA? Dan kan u, na het aantonen dat u geslaagd was voor het examen bij BCCA, direct bij ons aan de slag.

AICB/OACG heeft mee deelgenomen aan de vergaderingen van de STS-P 71-3 waarbij de opstelling van de examens samen werd bepaald. Het heeft dus geen zin u nogmaals op kosten te jagen.

* prijzen exclusief btw

There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up.

 

ERKENNING VENTILATIEVERSLAGGEVER

Bent u nog niet erkend als ventilatieverslaggever? Wij zorgen voor uw erkenning zodat u kan meten in functie van EPB aangifte.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • U kan vrijblijvend een opleiding volgen. Deze worden gegeven door Luc Dedeyne bij SBM.

  • Wil u enkel VVO doen? Kan u enkel hiervoor een examen afleggen. Dit is niet online maar voor een onafhankelijke jury.

  • Wil u ook graag de ventilatiedebieten gaan vastleggen? Dan schrijft u zich in voor het examen VVO + praktijk.

Op verschillende tijdstippen worden er opleidingen/examens voorzien. Via volgende links kan u hierover meer terugvinden:

Vanuit SBM organiseren we dit najaar 2019 op verschillende data / locaties :

09/09/2019 – SBM Gent – 17u-21u :

07/10/2019 – SBM Gent – 09u-18.30u :

14/10/2019 – SBM Gent – 18u-22u :

21/10/2019 – Syntra West Kortrijk – 19u-22u :

04/11/2019 – SBM Gent – 19u-22u :

08/11/2019 – Cultureel Centrum Hasselt – 09u-18.30u :

19/11/2019 – Cultureel Centrum Hasselt – 18u-22u :

06/12/2019 – Provincie Antwerpen Kamp C – 09u-18.30u :

13/12/2019 – SBM Gent – 9u-18.30u :

20/12/2019 – SBM Gent – 13.30u-17.30u :

20/12/2019 – Provincie Antwerpen Kamp C – 08.30u-12.30u :

Heeft u al een erkenning bekomen bij het BCCA? Dan kan u uw bedrijf terugvinden op onze ventilatiesoftware en direct aan de slag. Lukt het niet, neem dan zeker contact met ons op.

TARIEVEN

Theoretisch examen VVO

*150

Enkel praktisch examen MV

*150

Opleiding ventilatieverslaggeving

*210

Examen theorie + praktijk ventilatieverslaggever

*210

* prijzen exclusief btw