Controle op de werf

Steekproefsgewijze in-situ controle.

Naast de 100% controle gebeuren er ook in-situ controles op de werf. Het aantal is afhankelijk van de fouten die worden vastgesteld bij het controleren van de software. Ook worden er steekproefsgewijze controles voorzien. Het is bewezen dat de controles op de werf meestal goed verlopen en de grootste fouten bij de dossiers vastgesteld werden. Daarom is onze 100% dossier controle een must! Ook de tijdwinst die u kan maken met de automatische verslaggeving, zorgt ervoor dat de consument hiervoor zeker niet te veel moet betalen.

Conclusie: Goede controle tegen een lage prijs.